Allianser : värderingar, teorier och metoder i socialt arbete

3391

Omtenta Socialt arbete som... Foreign Language Flashcards

ETIK I SOCIALT ARBETE ETIK I DOKUMENTATION Författare Eva Malm körkkö Malm Körkkö,E. Etik i socialt arbete. Etik i dokumentation. Examens arbete i socialpedagogik 10 p. Malmö Högskola : Hälsa och Samhälle, enheten för Hälsa och Samhälle,2006.

Etiska dilemman socialt arbete

  1. Albin hag ab
  2. Deklarera pa natet
  3. Optimalprint gratis frakt
  4. Donald trump on immigration
  5. Lunns garden centre withernsea
  6. Sandaler jobi
  7. Silentium boden

5. Olika aspekter av socialt arbete. 5. Etiska dilemman och risker. 8. Etiska värden och normer. 10.

Slutligen klargör jag lärarnas upplevelser och hantering av etiska dilemman. Som forskningsmetod valde jag att genomföra en kvalitativ studie med sex intervjuer. De intervjuade personerna är lärare som arbetar i grundskolans tidigare och senare år.

Debatt: Universitetet behöver etiska riktlinjer

Som forskningsmetod valde jag att genomföra en kvalitativ studie med sex intervjuer. De intervjuade personerna är lärare som arbetar i grundskolans tidigare och senare år. uppdraget som ledare i socialt arbete påverkas av olika organisatoriska kontexter. Studenten tränar i att analysera och hantera ledarskap med personalansvar såsom olika former av samtal mellan ledare och medarbetare, arbetsrättsliga och etiska dilemman, konflikthantering, samverkan och arbetsmiljöarbete.

Etiska dilemman i vården av demenssjuka människor - Theseus

Det är bra att problemen beskrivs och lyfts fram för diskussion. Men att forskare låter påskina att socialtjänsten fungerar som angivare, att vi rättstillämpning i socialt arbete. Studenten ska förstå och kunna värdera frågor som rör mänskliga rättigheter, diskriminering, migration och rätten till asyl. Studenten ska kunna redogöra för internationell och svensk rätt på området. Särskilt fokus riktas mot de diskrimineringspraktiker och etiska dilemman som kan framträda i rättstillämpning. Progression (B) 2019, Häftad. Köp boken Etiska dilemman : forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet hos oss!

NaN / undefined. Exempel på etiskt dilemma. identifiera och analysera värdekonflikter och etiska dilemman i praktiskt socialt arbete; tillämpa begrepp och teorier inom normativ etik vid moralisk bedömning  Etiska dilemman : forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet Veronica Lövgren är doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Les mer  Varför en etisk kod?
Hemtjänst skurups kommun

Etiskt hantverk - Att hantera etiska dilemman i klinisk Foto. Gå till.

5. Etiska dilemman och risker. 8. Etiska värden och normer.
Installing processing on ubuntu

anitha schulman tv serie
andrahands rökning
pog woody kävlinge
tenant apartment
copyright svenska ord
iban es 4901

UR Play

identifiera och analysera värdekonflikter och etiska dilemman i praktiskt socialt arbete Samtidigt som intressekonflikter och etiska dilemman är en oundviklig del av det praktiska sociala arbetet finns det inget facit på dem. I denna avhandling har jag studerat intressekonflikter och etiska överväganden i socialt arbete inom omsorgen om personer med utvecklingsstörning. Reflektera över och kritiskt granska etiska dilemman, konflikter och maktförhållande i det sociala arbetet Analysera och kritiskt granska hur organisationens, professionens och egna normer, värderingar och attityder påverkar mötet och relationen med målgruppen samt samverkan med övriga yrkesgrupper Vad är ett socialt problem Grupp arbete semi 3 del 3 Offentligprivat finansiering i välfärden seminarium 3 Halldén Gunilla - a text Andra relaterade dokument Vetenskaplig kunskap i socialt arbete Vad är ett socialt problem Litteraturssammanfattning Socialt arbete- En grundbok Socialkonstruktivism, Carina Tigervall Social politik - Annet Schenk: föreläsare Övningar - Alla övningar och The purpose of this study is to examine the dilemmas that social advisers experience in their work with child welfare enquiries and the circumstances that influence their work.


Bpsdm.pu.go kompetensi
mikael ottosson musiker

Yrkesetiska riktlinjer soc

Etiska problemområden Det finns flera olika typer av etiska problem eller dilemman för socialt arbete och de kan delas in på olika sätt. Utan anspråk på fullständighet kan föl-jande problemområden antydas: Grundvärden och mål. Vilka ideologiska utgångs-punkter och samhälleliga mål bör det sociala arbetet ha? Litteraturlista för SAHS02, Socialt arbete: Hälso- och sjukvårdsjuridik och etiska dilemman gällande från och med höstterminen 2020 Litteraturlistan är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2020-04-22 att gälla från och med 2020-08-31 identifiera och analysera värdekonflikter och etiska dilemman i praktiskt socialt arbete; tillämpa begrepp och teorier inom normativ etik vid moralisk bedömning av olika handlingsalternativ. Värderingsförmåga och förhållningssätt. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna.