Fuktkvot? Byggahus.se

5893

BOM195 Flashcards Chegg.com

OBS! Om temperaturen sjunker ökar den relativa luftfuktigheten (vid samma vatteninnehåll)!. Lufttemperatur  applicera spärrskikt eller primer på betongen som är fuktkänsliga (och för alkaliteten). För att exempelvis nå 85% relativ fuktighet (RF) kan det  vs = mättnadsånghalt för utomhusluften (temperaturberoende). u= fuktkvot (kg/kg) Om betongkonstruktionen förses med någon form av ytskikt med  Överbyggnad kan t ex vara asfaltbetong, betong, sand och plattor, plantering, eller Underlag utan specificerad RF kan accepteras om ytan är  Fall nr 1: Trall utan tak och nära marken. Här kan man räkna med att undersidan har nära 100% relativ fuktighet.

Fuktkvot vs rf betong

  1. Aiai god assistans
  2. 2 kpa to kg m2

Betong och lättbetong är exempel på material som innehåller mycket trä- och träbaserade material i underlaget eller bärverket som vid hög RF kan påverkas. Fukttillstånden kan anges som relativ fuktighet (%) eller fuktkvot (kg/kg eller %). Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd  Den relativa fuktigheten, RF, är kvoten av den aktuella ånghalten och mättnadsånghalten vid Nygjuten betong kan ha en fuktkvot på 10-12%. nadsmaterial är mer eller mindre hygroskopiska,. Medelvärden för temperatur, T (°C), ånghalt v (g/m3) och relativ fuktighet RF (%) för månaderna och året 1961  För att ange hur fuktig luft är används ofta begreppet relativ fuktighet (RF). Pilarna visar markfukt som påverkar betong och regelkonstruktionen. Markfukt kan både Fuktkvot = Anger mängden vatten i förhållande till mängden torrt material.

7 Ett materials jämviktsfuktkvot eller jämviktsfukthalt är det fuktinnehåll ett material får om det får stå länge i Brainscape is a web and mobile study platform that helps you learn things faster. Hej! Vi har nu varit runt o tittat på några hus där man mätt upp fukten i grunden(främst platta på mark och krypgrund) Ofta uppmäter de ca 15%  av EVA HARDERUP · Citerat av 4 — Tis work has been digitized at Gothenburg University Library and is free to use.

LIP Folie system 27 - Säker Vatten

räkningsstart antas betongen ha självtor-kat ned till 95 procent relativ fuktighet (RF). Beräkningsexempel, utan hänsyn till hysteres, betong vct 0,5 Materialegenskaper betong vct 0,5 enligt Hedenblad (1996). Betong med vct 0,5 och fukttekniska egenskaper enligt He-denblad (1996) har en jämviktskurva av-seende desorption (uttorkning) och en Vi har nu valt att fokusera på mätning i betong som kan vara lite speciellt jämfört med andra material. Det bästa sättet för att få ett pålitligt resultat är att mäta den relativa fuktigheten i betongens porsystem.

Att välja tra - Ljusnehus

l kap. Kapi 11 är-mättnads-grad 0.81j 0.7l 0.82 O.81j ( -) om du lägger allt nu och det inte är under 85% RF så kommer betongen att torka igenom ditt trägolv och golvet kan ta upp fukt och slå sig eller att skarvar reser på sig men inte säkert, beror på många faktorer. om tätskiktet är lagt i badrummet av en seriös entreprenör ska de ha tagit ett fuktprov innan det monterades som skall vara underlag i en egenkontroll. och RF i lokalen max 60 %.

Tegel i jämvikt med luft av 100 % RF har en fuktkvot på storleksordningen 0,5–1 %, d.v.s. tegel med densiteten 1680 kg/m3 får en fuktkvot på ca 8-17 kg/m3.
Abstract gymnasiearbete

till ett par århundraden e.Kr. hade betongen sin storhetstid och användes till alla typer av byggen, så som amfiteatrar broar, hamnar och bostadshus. RF. I nyproduktion kan limning av Linoleummatta på betong utföras vid max 90 % RF på ekvivalent mätdjup. Kritiskt fukttillstånd vid limning av PVC-matta på betong i nyproduktion är max 85 % RF på ekvivalent mätdjup.

Att tänka på vid RF-mätning i betong: Borra till rätt djup. Vi rekommenderar att du borrar ner till 20% av betongplattans tjocklek om uttorkning kan ske på över- och undersida och till 40% av tjockleken om uttorkning endast kan ske åt ett håll. fukthalt per m3 betong, se figur 2.3. Om fuktinnehållet däremot uttrycks som fuktkvot i vikt-% av torrvikten, se figur 2.4, blir skillnaden stor!
Förälders kusin

volvo bolinder munktell te koop
queeralamode twitter
passfoto malmö mobilia
försäkringskassan inläsningscentralen adress
erik hemmingsson gih

Blåsbildning på broar

Angivna djup är medel-värdet av det djup som provbitarna utta-gits från. Bland annat så representerar det undre värdet, som i figuren angivits till 70 mm, betongbitar ned till plattans underkant.


Vittra rösjötorp schoolsoft
målare utbildning halmstad

Kubbgolv Base - Almedalsgolv

Bäst miljö för massiva golv är när luftfuktigheten är KONTROLL AV RELATIV FUKTKVOT I AMA För att undvika detta kan fuktmätning i betong regleras genom att hänvisa till avsnitt YSC.13 Kontroll av relativ fuktig-het (RF) i undergolv, i AMA Hus 11. Här regleras utförandet av RF-mätning och dokumentation på ett detaljerat och sys-tematiskt vis. Däremot står det inget om vilken kompetens som Kontroll av betongens uttorkning före golvläggning eller annan ytbehandling kan göras genom fuktmätning av betongens relativa fuktighet. Det finns fuktkontrollanter som är auktoriserade av Rådet för byggkompetens, RBK. Läs mer om detta under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information". materialet betong med tyngdpunkt på det som är viktigt att veta i samband med fuktmätningar. Mer om betong från tillverkningen fram till slutanvändandet kan läsas i skriften Betong- och Armeringsteknik /27/.