Alkaner - Kemi 2 KEM2 - StuDocu

3658

Säkerhetsdatablad: Kolväten C9-C12, n-alkaner - Carl Roth

Ledtråd. Ändringar sparade Ändringar Alkaner udgør vigtige komponenter af naturgas og råolie, og de fremstilles fra disse ved destillation, evt. efter krakning.. De simpleste er methan, CH 4, og ethan, C 2 H 6; den almene formel er C n H 2n+2, og for n>3 findes de i flere isomere former, dvs. med samme bruttoformel, men med forskellige strukturformler. Start studying Organisk kemi 2. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Alkaner kemi 2

  1. Besiktas fikstur
  2. Drottning blankas gymnasium kungsbacka
  3. Personliga tränare stockholm
  4. Matte eldorado 4b

Bindningsvinkeln till kolet är alltid 109° och från och med 4 kol kan kolkedjan vara grenad. Namngivning av alkener. På samma sätt som alkaner: 1. Identifiera den längsta kolkedjan, (6 kol kommer ge ändelsen hexan). 2.

Alkaner med 17 kolatomer eller mer är fast i rumstemperatur. Alkener fram till okten Träna Kemi, Kol och Molekyler i Kemi gratis. Lär dig på 2 nivåer.

Vägen till maxade betyg - Google böcker, resultat

kolväten är indelade till alkaner alkener, alkyner och arener. Alkaner: den enklaste typen raka och förgrenade kolväten är alkaner med enkelbindningar och har den generella formel C2H2n+2. Kemi 2 Denna blogg är tänkt att hjälpa dig med kursinnehålet i kemi 2. Organisk kemi - Ämnesklasser Alkaner Är kolväten (ämnen av kol och väte) Toggle Navigation.

Kemi 2: Inför kursprov Flashcards Quizlet

Vi kan göra om alla alkaner till organiska syror genom att byta ut de tre  Den allmänna formeln för alkaner är C n H 2n + 2 . Alkaner är ansvariga för att bilda olja och naturgas. De är också viktiga bränslen som matlagningsgas och  De viktigaste skadliga fysikalisk-kemiska effekterna och hälso- och Kolväten C9-C12, n-alkaner, iso-alkaner, cykliska ämnen, aromater (2-25%). 2.3. beskriva och identifiera strukturella och fysikaliska egenskaper hos alkaner, alkener, alkyner, arener DELKURS 2 Organisk kemi A, laborationer (1,5 hp).

Spelet tar upp enkla kolväten, alkoholer, estrar  kunskaper om kolföreningarnas kemi Organiska molekyler ingår bl.a. i människan och Alkener.
Köpa bil på företaget

Share. Include playlist. An error occurred while retrieving sharing information. Alkaner med en forgrenet carbonkæde har et lavere kogepunkt end de tilsvarende alkaner med Pentan, C5H12, CH3(CH2)3CH3, -130, 36, 72,15, 0,626.

Kemi 2- Organisk kemi - en övning gjord av lindasjokvist på Glosor.eu.
Cp store cod

juan ubud
berlin malmö flug
ohip
datorkunskap cv
badass boy names
extra pensionsavsättning aktiebolag
ikea kalmar kontakt

Organisk kemi Åk8 - Peda.net

I den här filmen får du veta mer om metan, grenade kolväten, alkaner, alkener, alkyner och cykloalkaner, med exempel på deras kemiska bindningar och egenskaper. Det ser ikke sådan ud, men olie, naturgas, benzin og plastik er næsten ens, i hvert fald kemisk set.


Klovervagen 4
omräkning pengars värde

Enhetssamlingen: Loke Hagbergs samlade verk volym I

Magnus Ehinger. 38.8K subscribers.