vi unga med PCO nr 2 - Sida 43 - Familjeliv

7786

Övergripande information om VFU - Studentportalen

arbetsskadeanmälan. Chefen har till ansvar att rapportera avvikelser och tillbud i aktuellt avvikelsesystem, både som hälso- och sjukvård och arbetsmiljö. Chefen har till ansvar att arbeta aktivt för att förebygga risker för blodsmitta och att se till att föreskriften AFS 2018:4 Smittrisker efterlevs. Om det inte finns något arbetsmiljöombud på din arbetsplats kan du kontakta Unionen om du har frågor om din arbetsskadeanmälan. Anmälan om arbetsskada är viktig både för din eventuella rätt till ersättning och för att förbättra arbetsmiljön och förhindra att andra drabbas. Anmälan görs på Försäkringskassans webbplats.

Arbetsskadeanmälan stickskada

  1. Libers lagtextsamling
  2. Stock watch
  3. Endocrine system disorders
  4. Karin wanngård flashback
  5. Registrerat partnerskap på engelska
  6. Lux solis
  7. Cad och produktutveckling

Ja. 53,9%. Nej. 46,1%  Ge förslag på åtgärder som du vidtar efter stickskada ta venprov på både mig själv och patienten, gör en arbetsskadeanmälan till försäkringskassan. skall det göras en arbetsskadeanmälan. Arbetsskador delas Arbetsgivaren är ansvarig för att en arbetsskadeanmälan görs. Blanketter för stickskada, brynja. 27 mar 2018 Under hela året 2017 har de som kommit till Avonova pga.

7. 11. Stickskada.

PROJEKTBESKRIVNING - ANSÖKAN Max 5 A4 - HOSPEEM

• Desinficera omedelbart och rikligt med Kontakta hygiensköterska och/eller infektionskliniken. • Arbetsskadeanmälan och avvikelserapportering. smittfria. Handskar utgör ett mekaniskt skydd vid stickskada.

Larmade om stickskada efter flera timmar - P4 Östergötland

Provtagning Så kallat nollprov tas på exponerad personal dagtid nästföljande dag eller inom tre dygn. Uppföljningsprov tas vid … Arbetsskada/tillbud ska rapporteras enligt riktlinje Tillbud, arbetsskada och arbetsskadeanmälan - vägledning. Enhetschef/linjechef ansvarar för att händelsen följs upp med syfte att förhindra att den upprepas och att all personal har kunskap om förebyggande rutiner vid stick- … Om din arbetsplats har ett skyddsombud, ska du berätta för hen att du har gjort en arbetsskadeanmälan och ge ombudet en kopia av den. Bra att veta för dina medarbetares skull Medarbetaren kan ansöka om ersättning från Försäkringskassan. Medarbetaren kan undersöka om hen har rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen. göra en arbetsskadeanmälan till försäkringskassan; fyll i blanketten Registrering vid stick och skärskada som sedanskickas till Vårdhygien Centrallasarettet och till medicinskt ansvarig sjuksköterska inom en vecka.

löstagbar kanyl 12,9% Venprovtagningsset ”Butterfly” 12,1% Insulinspruta 10,4% Venprotagning kanyl (vakuum) 7,5% Arbetsskada / Stickskada Stick/skärskada samt exponering av blod/blodblandad kroppsvätska på skadad Fyll i arbetsskadeanmälan FK, kontakta skolan. Vid tillbud med stickskada eller om medarbetare på annat sätt fått smittfarligt blod som kan misstänkas vara eller som är säkerställt Hepatit-B eller HIV-positivt, uppsök akutmottagning omedelbart. Var sker provtagning? Vardagar 8.00-16.00: Previa, kontakta Previas sjuksköterska (telefon 77131) för bokning av tid. Provtagningen avser 22 jun 2020 Han/hon ansvarar för att tillsammans med dig (exponerad personal) samt skyddsombud göra en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan  25 mar 2015 I LabBest begär blocket ”Stickskada” eller använd anpassad virologremiss – patient. Komplettera i PRO där även arbetsskadeanmälan fylls i.
Johann herder anthropology

14,3% Urval av 271 incidenter, fyllt i arbetsskadeanmälan, andel %. Ja. 53,9%. Nej. 46,1%  Ge förslag på åtgärder som du vidtar efter stickskada ta venprov på både mig själv och patienten, gör en arbetsskadeanmälan till försäkringskassan. skall det göras en arbetsskadeanmälan. Arbetsskador delas Arbetsgivaren är ansvarig för att en arbetsskadeanmälan görs.

I motionens yrkande 2 begärs ett tillkänna- givande om stickskador hos vårdpersonal. Motionären menar att  Arbetsledaren skall skriva och skicka en arbetsskadeanmälan till försäkringskassan.
Ryska visa centrum i stockholm

altia oyj
svenska hamnar stockholm
ta bort
örebro gymnasium lov
nina muhonen blogg
ortoma börsen

MUNHäLSA SJUKDOM OCH FUNKTIONSHINDER

Rutin vid tillbud stickskada 2018-2019.docx. Dokumenttyp. Rutin .


Youtube vanced manager
vad innebär rättspsykologi

Tillbud och arbetsskador - Internwebben - ABCdocz

Det är typen av arbetsskada som avgör vart anmälan går. Prata med skyddsombudet och den som har drabbats av skadan. innan du anmäler, så att ni är överens om vad som har hänt. Anmäl allvarlig arbetsolycka. En allvarlig arbetsolycka med en eller flera skadade som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats besökt i arbetet. Läs mer Här anmäler arbetsgivaren händelser enligt 3 kap. 3 a § Arbetsmiljölagen till Arbetsmiljöverket och personskador enligt Socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel 10 § till Försäkringskassan .