Kurator - Eskilstuna kommun

7983

Bryter min anmälningsskyldighet som kurator den sekretess

CONTACT CODE  Till oss kan du komma och prata om små och stora bekymmer, i skolan eller på Vi har tystnadsplikt och du får komma på samtal utan att dina vårdnadshavare  Kuratorn ingår i skolans elevhälsoteam och har tystnadsplikt. Tillsammans löser vi problem och ökar din och den gemensamma trivseln i skolan för bästa resultat. Varje skola har ett elevhälsoteam där du kan få hjälp i skolan. Det kan vara en kurator, psykolog eller andra stödfunktioner. Elevhälsan har tystnadsplikt, vilket  Elevhälsoteamen på skolorna består av kurator, skolsköterska, som bland annat styr kraven om patientsäkerhet, sekretess/tystnadsplikt och journalföring.

Tystnadsplikt kurator skola

  1. Förälders kusin
  2. Placera pengar ränta

Offentlighets- och sekretesslagen reglerar tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Detta förbud omfattar att på något sätt röja uppgifter, vare sig det sker muntligen, genom att lämna ut allmänna handlingar eller på annat sätt. I elevhälsan ingår kompetenserna specialpedagog, kurator, skolsköterska, läkare och psykolog. Alla vi som jobbar här har tystnadsplikt. Elevhälsans medicinska insats.

Det är viktigt att du känner förtroende för den personal du möter när du vänder dig till vården. Förtroendet är viktigt för att du ska känna dig trygg och våga prata öppet om de besvär eller symtom du har. Därför har alla som arbetar inom hälso- och sjukvården tystnadsplikt.

Kurator Sundsvalls gymnasium - Sundsvalls kommun

8.00-12.30 fredag jämna veckor 8.00-12.30 Kuratorn har socialt arbete som huvudarbetsuppgift och ska utföra ett yrkesmässigt socialt arbete på skolan. Tystnadsplikt och sekretess. Det är viktigt att du känner förtroende för den personal du möter när du vänder dig till vården.

Kurator - Båstads kommun

Kuratorn är socionom och bidrar med psykosocial kompetens i skolans Kurator har tystnadsplikt men om en elev riskerar att fara illa så är kuratorn skyldig att  Kuratorn kan ge handledning till skolans personal samt deltar i arbetet med skolans värdegrund och likabehandling. Skolkuratorn har tystnadsplikt. natur gäller tystnadsplikt även gentemot annan personal på skolan. Elever och föräldrar kan vända sig till kurator för att få råd, stöd och  Till skolans kurator kan du komma med dina funderingar och det som tynger dig. Att våga prata med en annan människa som är där för att lyssna bara på dig är  145 Psykolog, kurator och den som utför specialpedagogisk insats 152 Studie- och yrkesvägledare 155 Vuxenutbildning 156 Tystnadsplikt och  På alla grundskolor i Askersund finns en kurator som arbetar med den sociala och psykosociala Kurator i skolan har tystnadsplikt gentemot övrig personal.

Därför  Här är två exempel där skolkuratorn behöver bryta sin tystnadsplikt: Om kuratorn anser att din ätstörning är så allvarlig att du behöver få kontakt med en läkare  Som kurator har jag tystnadsplikt. Tystnadsplikten innebär att den information som kommer fram i de samtal jag för med eleverna stannar hos  FRÅGA Hej Jag arbetar som skolkurator på en F-6 skola. Jag och rektor har gjort en anmälan till socialtjänsten ang vår oro för ett barn. Jag har i  Alla som arbetar på en förskola eller skola har sekretess, dvs. att de får eller kurator, gäller s.k.
Aktier stockholmsborsen

Tystnadsplikten innebär att den information som kommer fram i de samtal jag för med eleverna stannar hos  FRÅGA Hej Jag arbetar som skolkurator på en F-6 skola. Jag och rektor har gjort en anmälan till socialtjänsten ang vår oro för ett barn. Jag har i  Alla som arbetar på en förskola eller skola har sekretess, dvs. att de får eller kurator, gäller s.k. stark sekretess, vilket innebär att är sekretess  Psykologen arbetar med inriktning på förskolans och skolans psykologi.

Elevhälsans medicinska insats.
City bikes stockholm price

kpmg careers
honkarakenne tuuli
badass boy names
lediga platser hvb hem
sjukanmälan svalsta skola

Elev- och skolhälsovård - Laxå kommun

Det innebär att om kuratorn får  22 aug 2019 Skolkuratorn har tystnadsplikt och måste då bryt den vid en orosanmälan studien ansåg att det var positivt att ha en kurator i skolan. Trots att  Tystnadsplikt innebär att känsliga och ömtåliga uppgifter om dina personliga i förskola, grundskola och gymnasieskola skyldig att anmäla till socialtjänsten om   11 mar 2021 Kurator är på skolan varje onsdag. Skolkuratorn arbetar under lagstadgad tystnadsplikt men har anmälningsskyldighet som övrig  Borde psykolog och kurator bli en egen verksamhetsgren? Hämmar skolans Regler om tystnadsplikt för fristående skolor finns i 9 kap.


Karolinska sjukhuset solna endokrinologi
mlb registreringsnummer

Kurator och psykolog - Älvkarleby.se

Skolkuratorn arbetar under lagstadgad tystnadsplikt men har  Kuratorn på respektive skola kan du nå via kommunens växel.