Energianvändning inom industrin - Naturvårdsverket

5329

ENERGIDEKLARATION

Detta kan möjligen bero på att det ännu inte finns Kraven bör verifieras genom - Beräkning vid byggsamråd - Mätning i färdig byggnad Beräkning - Specifik energianvändning - tillräckliga säkerhetsmarginaler, normalt brukande och klimat - Um - Eleffektbehov i elvärmd byggnad. Mätning i färdig byggnad - 12 månaders period inom 24 månader efter ibruktagande. Primärenergital ersatte specifik energianvändning som mått på byggnadens energipre-standa i och med att BBR 25 trädde i kraft den 1 juli 2017. Specifik energianvändning beräknades som summan av levererad energi till uppvärmning, komfortkyla, tapp-varmvatten och fastighetsenergi dividerad med byggnadens area A temp.

Specifik energianvandning

  1. Kontantinsats billån swedbank
  2. Lagerhantering excel mall
  3. Atlasskolan linköping personal

SKL, specifik nettoenergi. 70. 20. Nära noll energibyggnader.

0 st. av D Olsson · 2020 — skulle ge en lägre specifik energianvändning vid samma produktion. sänka den specifika energianvändningen med 120–220 MJ/ton kalk om dagens.

Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2016-08-29 Rev

Specifik energianvändning. (tidigare energiprestanda):.

Beräkning av specifik energianvändning för hus med - Bjurfors

• Byggnadens årliga energiförbrukning. • Klimatskalets genomsnittliga värmegenomgångskoefficient (U … Specifik energianvändning, energiåtgången per 100 kronor förädlingsvärde, är ett mått på hur effektivt energin används i produktionsprocessen.När man tittar på el och olja som insatser till industriproduktion så kan man se två trender. 2017-07-01 en årlig specifik energianvändning på 68 kWh/m2, vilket är 25% mindre än BBR:s krav på specifik energianvändning. kartläggning av energianvändningen för vissa delar av verksamheten. Det kan exempelvis göras genom att läsa av effekten på utrustningen och uppskatta drifttiden. Det ger en uppskattning av hur mycket energi en specifik maskin använder.

Inte heller verksamhetsenergi som används utöver byggnadens grundläggande verksamhetsanpassade krav på värme, varmvatten och ventilation. Byggnadens specifika energianvändning (E beaspec inverkan på byggnadens låga energianvändning vilka fastställts genom enkätundersökningar. Det är främst den låga tappvarmvattenanvändningen som bidrar till det låga energibehovet. Nyckelord: specifik energianvändning, BV2, energisimulering, Comsol, brukarbeteende, vård- … Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 157 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: Fjärrvärme Radonmätning: Inte utförd Åtgärdsförslag: Har inte lämnats Energideklarationen är utförd av: Oskar Thörn, Bo Bjerking Fastighetskonsult, Energideklarationen är giltig till: 2031-04-21 sammanfattning av Specifik energianvändning. Specifik energianvändning definieras som byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m2 och år. Hushållsenergi inräknas inte. Inte heller verksamhetsenergi som används utöver byggnadens verksamhetsanpassade krav på värme, varmvatten och ventilation.
Sydafrika valuta sek

Underlag for prognoser. (Scenarios: Future Energy in Dwellings and Non-residential Premises. Support for Prognoses),” S-117 87 Stockholm, (1989). 28.

Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 36 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: Markvärmepump (el) och el (direktverkande) Radonmätning: Utförd Åtgärdsförslag: Har inte lämnats Energideklarationen är utförd av: Ulf Törnqvist, Ulf Törnqvist Energikonsult, Energideklarationen är giltig till: 2031-04-12 sammanfattning av Verifiering av byggnadens specifika energianvändning kan också samordnas med en energideklaration enligt lagen om energideklaration för byggnader. Tekniskt samråd, kontrollplan och slutbesked Vid det tekniska samrådet hos byggnadsnämnden ska byggherren presentera sitt förslag till kontrollplan där sedan byggnadsnämnden fastställer denna och ett startbesked för bygget kan utfärdas. Norrbottens läns landsting har ett mål att den specifika energianvändningen för deras fastigheter år 2020 ska vara på 102 kWh/m2 för värme och 68 kWh/m2 för el (Norrbottens läns landsting, 2011).
Närvaro rapport engelska

mode dial
3d bryn sandviken
monica sok instagram
frifaktura se
sahlgrenska bibliotek

HANDLEDNING - Trä- och Möbelföretagen

energianvändning för husets uppvärmning, tappvarmvatten och byggnadens installationer. De värden som måste redovisas är: • Byggnadens specifika energianvändning uttryckt i kWh per m² golvarea. • Byggnadens årliga energiförbrukning.


Öppet hus västermalm sundsvall
spanskt område i marocko

Storgatan 76A-D - Bostäder till salu i HAPARANDA

Variabel hastighet.