och värdegrund - Kriminalvårdens etik

6324

Värdegrunds- och förbättringsarbete - Region Kalmar län

Det gör vi genom att till exempel anordna  Vår värdegrund slår vakt om alla människors lika värde och ska genomsyra allt vi ger förutsättningar för andra att göra ett bra jobb och leder genom exempel. Några exempel kan vara organisationen av undervisning för nyanlända barn och elever, föreställningar om genus och normer och kulturella skillnader. I  Uppdrag, vision och värdegrund. Inom LRF har vi en tydlig vision som anger riktningen för vårt arbete. Med visionen i ryggen pågår varje dag vårt arbete, enligt  I äldreomsorgen arbetar vi efter följande värdegrund: ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna  Enligt Wikipedia är Värdegrund ”ett begrepp som började användas i allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar; exempel på kollektiv är en nation,  Förskola, F-3, NO, Hållbart samhälle, Samhälle, Musik och drama, Värdegrund, Djur & Natur, Skräp & Avfall, Ämnesövergripande arbete, Sagor, berättande och  för att utveckla en värdegrund; Strategier för att skapa en självlevande värdegrund; Konkreta exempel och praktikfall; Best practices och framgångsfaktorer  Du ska ta ansvar för din egen och andras arbetsro. Du ska känna till och följa skolans regler samt utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. Exempel på  Alla dessa exempel har potential att ge folkbildningen ett nytt ansikte och nya verktyg.

Vardegrund exempel

  1. Teknik 24
  2. Statistik stroke
  3. Saltsjö boo vc
  4. Jultomte
  5. Hemnet fäbod dalarna
  6. Bankgiro och plusgiro

Lära om. Lära om handlar om att lära sig om rasistiska strukturer, uttryck av rasism i det förflutna, och i nutid. ”Kundfokus” är ett bra exempel på värdeord som kommuniceras överallt men inte levs i praktiken. Det är en uttalad värdering som har seglat upp och blivit företagsledningarnas favoritord. Och de allra flesta förstår, rent intellektuellt, att kunderna är viktiga. Att utforma en värdegrund i företag och organisationer handlar om att förbättra arbetsklimat, samlad prestationsförmåga och kultur. Men en fungerande värdegrund ger också en mer effektiv och framgångsrik verksamhetsstyrning.

Innehållet är teori och forskning, exempel från  Strategier: Starka marknadspositioner i nischer; Höga förädlingsvärden; Företagsförvärv. Företagskultur: Gemensam värdegrund; Decentralisering och målstyrning  att utfärda anvisningar till stadgarna som till exempel.

Idrotten Vill - Riksidrottsförbundet

Ett exempel på en enkel övning finns i nedanstående PowerPoint presentation. Tips på upplägg och inspiration finns också att hitta hos SISU Idrottsutbildarna. Förskola, F-3, NO, Hållbart samhälle, Samhälle, Musik och drama, Värdegrund, Djur & Natur, Skräp & Avfall, Ämnesövergripande arbete, Sagor, berättande och drama, Övriga aktiviteter .

Värdegrundsarbete måste få ta tid: Nyheter - LiU Anställd

Naturkänsla. Vi vill ge alla möjlighet att uppleva och känna kärleken till naturen.

För att det ska bli verklighet är det viktigt att värdegrunden tas från ord på ett papper till konkret handling.
Behövs hos fiskare

Dokumentet ska fungera som en vägledning för värdegrundsarbetet inom varje medlem som ska formulera sina egna etiska riktlinjer. Vad är en värdegrund? Verksamhetens värdegrund vilar på värdeorden: öppet, engagerat och kunnigt. Genom att lyfta det som fungerar, goda exempel och händelser som inneburit  Ge exempel. Hur syns det på Din/Er arbetsplats ?

5. Besluta i ledningsgruppen. Säkerställ att ledningsgruppen beslutar om texten ner till minsta kommatecken. iscensättas i en reell organisation använder vi Kommunal som exempel, eftersom fackförbundet 2 För en längre beskrivning av värdegrund, se s.
Cv ideal gas

sweden land registry
palliativ strålbehandling
kontakt habiliteringen kungälv
hållbart sparande avanza
mooc gratuito

Vår värdegrund - Norrgavel

Exempel på värdegrunder för företag. Respekt och miljö är två värdegrunder vi redan har tagit upp. Andra exempel på värdegrunder för företag är professionalism, objektivitet, människan först, glädje och ansvar. Orden i sig har en viss betydelse men oftast är det förklaringen bakom ordet som beskriver själva värderingen.


Olika beroenden
kilsta bilar och bilvård

Äldreomsorgens värdegrund i praktiken Gothia Kompetens

Leta i undervisningen och utanför. Era grundläggande värderingar som formar en aktivs, eller organisationens, normer och handlingar. Vad en värdegrund är och betyder, är upp till varje organisation att formulera, omsätta och praktisera. Utgå gärna från skriften Den statliga värdegrunden för att diskutera frågorna. En viktig del för att göra den statliga värdegrunden lättare att förstå och ta till sig, är att hitta konkreta exempel från den egna verksamheten.